Địa chỉ phòng giao dịch Vietinbank ở đâu

Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) – được thành lập từ năm 1988 sau khi tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – có hệ thống mạng lưới trải rộng toàn quốc (01 Sở giao dịch, 151 chi nhánh, trên 1000 Phòng giao dịch/Quỹ tiết kiệm, 9 công ty hạch toán độc lập) là Ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột của ngành Ngân hàng Việt Nam. ViettinBank phấn đấu đến năm 2018, trở thành một tập đoàn tài chính ngân hàng hiện đại, đa năng, theo chuẩn quốc tế.